I wanted more!

A married man tells of his six-year relationship with a man who showed him erotic art and masturbated him. The relationship changed later and became platonic. The younger man was at the older man’s deathbed 37 years later.

English Summary

Source: “En me vriendje houdt van mij: 23 verhalen uit het leven gegrepen”, edited by Ben Füss and Gorrit Goslinga (Eindhoven: Stichting Uitgeverij NVSH, 1981)

“We had just moved and that was how I met a nice man, as a 13-year-old. We talked a lot, in his room. He was very interested in art and possessed a lot of books with pictures of works of art and sculpture. I had little interest for this but did not want to hurt Dick’s feelings. Only the pictures that showed nudity captured my interest. I also tried to hide this. […]” This interest was noticed by Dick and it led to Dick briefly caressing the boy’s genitals. Dick was very cautious and tried to end it immediately. The boy was very eager to have additional sexual experiences and finally persuaded Dick to allow him a visit. One thing led to another and the end result was a tender sexual relationship that lasted for about six years. After the war he re-established a life-long friendship with Dick, though without the sexual aspect. He was there when Dick died at age 83. He adds: “The value of this relationship is something I continue to cherish till this very day.”

Original dutch text

Bron: See Ik Wilde Meer! (“I Want More!”) in Martijn (PDF, 6 Mb), December 1980, page 16-18, in Dutch.

See Ik Wilde Meer!

Relaas van een nu (1975) 55 jarige man

Onderzoek naar seksuele ervaringen in de jeugd: over mijn jeugd – korte levensbeschrijving:

Geboren in 1921 als 7e kind, de jongste in het gezin, moeder was inmiddels 42 jaar – uit een onharmonisch huwelijk. Wél waren mijn ouders meelevend Gereformeerd, maar vochten als hond en kat. Moeder erg dominierend waardoor Vader de vlucht nam tot drank, kwam de meeste avonden dronken thuis.

Moeder verklaarde later, aan mijn vrouw: “gelukkig had ik geen borstvoeding meer, dus kon één van zijn zusjes hem om de beurt de fles en schone luier geven.”

Streling en liefde waren onbekende begrippen.


Meede door alle spanningen in het gezin, wie zal het zeggen, was ik een hardnekkige bedplasser. In eerste instantie tot ver in de puberteit. Ik was daardoor de speelbal van het gezin, mijn piemelplassertje, je deed er immers niets anders mee dan plassen en dan nog wel in bed, was gezinsbezit en onderwerp van gesprek.

Zowel met moeder als met een van de zusjes van de ene dokter naar de andere. Tijdens zo’n onderzoek de piemel stijf laten worden – waarvoor je je in bijzijn van anderen rotschaamde – was geen zeldzaamheid.

Seksualiteit.

Voorzover mijn herinneringen terug gaan had ik al vroeg – 12 á 13 jaar – zaadlozingen en intensief belangstelling voor seksuele belevenissen. In eerste instantie met vriendjes van eigen leeftijd, bij ons uit de buurt, in kelders of tenten elkaar aftrekken. Op één uitzondering na – op mijn 14 e jaar vond ik dit spelen van jongens onder elkaar te ruw. Het mooiste spel was een jongen leegtrekken en danterwijl anderen hem vasthielden – nog een poosje door blijven rukken, ook al deed dat pijn.

Steeds mistte ik tederheid in omgang, alleen zoals ik al schreef, omstreeks mijn 14e met een vriendje – Karel. Echter door andere ervaringen werden contakten met hem spaarzaam.

Pedofilie.

Die andere ervaringen waren als jongen met een pedofiel. We waren pas verhuisd en daardoor maakte ik als 13 jarige kennis met een aardige man. Was ik getroffen door een volwassen mens, die mij óók als MENS benaderde.

Wij babbelden veel af, in zijn kamertje. Hij had veel interessen in kunst en was in het bezit van veel boeken met afbeeldingen van schilder – en beeldhouwkunst. Ik had daar weinig belangstelling voor, doch wilde hem – Dick – niet voor zijn hoofd stoten.

Alleen de platen die naakt te zien lieten hadden mijn belangstelling. Ook dit probeerde ik te verbergen.

Waar komt toch die angst vandaan bij kinderen om gewoon in te gaan op wat de ander hem belangstellend laat zien?

Dick merkte toch wel mijn heimelijke belangstelling en liet wat meer de genoemde platen zien.

In mijn kort strak broekjewat ik meestal droeg – werd een stijf pikje zichtbaar. Ik stond zo dicht mogelijk tegen het buro waarop de boeken lagen, mede om mijn seksuele reaktie te verbergen.

Dick leit zijn hand naar de bobbel gaan en streelde het even. Er ging een rilling van genot door mij heen, maar ik dorst niets daarvan te tonen. Ik was toen 13 en Dick 46.

Dick was zeer behoedzaam en bang voor ontdekking naar buiten.

Hoewel IK méér ging aandringen HIELD HIJ DE BOOT AF!

Ik wilde méér!

De rilling die hij bij mij teweeg had gebracht vroeg om meer. Na heel veel moeite kreeg ik gedaan dat ik hem eens op een avond mocht komen opzoeken.

Alleen na lang aandringen van MIJN kant lukte dit.

Bij de volgende ontmoeting bleef Dick teder en behoedzaam. Ik rustte echter niet voor ik naakt voor hem stond.

En dat was teveel vor mijn oudere vriend. Hij legde mij behoedzaam op bed en begon mij te strelen op geheel mijn lichaam, telkens even mijn pikje – wat inmiddels stijf geworden was – beroerend. Het fijnste was het moment dat hij bij mij de meld eruit trok.

Dat moment is in mijn herinnering nog steeds onbeschrijfbaar.

Wat mij ook als bekend is bijgebleven, de reaktie van Dick na afloop van ons liefdesspel.

Eerst begon hij mij hartstochtelijk te zoenen. Vooral het schuren langs zijn baard vond ik niet prettig. Daarna toonde hij een gevoel van schuld tegenover mij, dat hij zich had laten gaan, deed toen pas zelf zijn broek uit en begon zichzelf af the trekken.

Ik kreeg daarvan weining tezien, hij moes zijn spanning kwijt.

Op je 13e meestal nog nat uit bed komen, als een klein kind behandeld worden, en dan een ervaring door een ander als een normaal mens gezien te word is en blijft een belevenis.

In de periode van mijn 13e to 19e jaar had ik met nog een pedofiel regelmatik kontakt, tot stand gekomen op mijn 16e. Dit kontakt was van geheel andere aard, had ook geen diepgang, maar tochgenoot ik ervan door de man klaargemaakt te worden.

Mijn omgeving heeft in die jaren nooit iets van mijn gevoelens bemerkt, zodoende had ik met hen of met instanties geen problemen.

Vriendschap.

Na de oorlog hernieuwde ik het kontakt met Dick. Ik was inmiddels 24 geworden. Onze verhouding was goed, vriendschappelijk, echter zonder seksuele kontakten – voorzover ik mij nu nog kan herinneren. Dit moet ook wel het geval geweest zijn, ik was volkomen verzwakt de oorlog uitgekamen, invalide en had tijd nodig voor herstel.

De waarde van deze relatie waardeer ik nog tot op de dag van vandaag.

In 1971 heb ik met een brok in mijn keel aan het sterfbed van Dick gestaan. Ik was bij hem toen hij insliep – op 83 jarige leeftijd.

Ik was toch NORMAL?

Omstreeks mijn 30-ste huwde ik mijn vrouw. De betekenis van de woorden homofiel en pedofiel kende ik niet. Ik was toch normaal?

Hoe mooi en waardevol kan een relatie tussen een jongen en een man zijn.

Bij het ouder worden ging dit steeds meer bij mij een vraag worden. Toch verlangde ik naar een leven van geborgen te zijn.

Wit ons huwelijk werden twee kinderen geboren. Ik heb altijd heel veel van mijn vrouw en kinderen gehouden. Onze verhouding is tot op de dag van vandaag nog steeds heel goed.

Hoe mooi kan de relatie tussen een jongen en een man zijn? Deze vraag bleef mij achtervolgen!

Toen mijn vrouw in verwachting was van ons eerste kind, kwam ik in kontakt met een dertienjarige jongen. Ons kontakt was zeer oppervlakkig, en toch deed het mij wat. In 1959 deed ik opnieuw een wonderlijke ontdekking met een 13-jarige. In een intieme relatie was die jongen het die mij wees op het bestaan van het Duitse boekje “100 naakte wilden”.

Enige dagen daarna was ik in het bezit van dit boekje.

Een boekje, surrogaat?

Het deed mijn verlangen naar intieme kontakten wat afremmen. Het was te gevaarlijk.

Jeugleider.

Wat voor velen onbegrijpelijk bleek, vanaf 1945 tot ongeveer 1960 was ik jeugleider. Ik ging haast dagelijks om met jongens in de leeftijd van 12 tot ongeveer 17 jr. Ik hield van mijn jongens, en de jongens van mij!

Toch was er geen engkel seksueel kontakt, zelfs geen gedachten daaraan.

De jongens die aan mij waren toevertrouwd hadden voor mij een geheel andere betekenis.

Wél kon een kontakt met een jongen die niet in mijn jeugdwerk zat tot stand komen. Zo’n kontakt komt meestal heel moeilijk tot stand, meestal via een urinoir. Dan kon je samen onbekend blijven. Bovendien, hoe zou een jongen – en waarom zou hij – zijn sesuele gevoelens aan een ander, een oudere, kenbaar maken?

DE ANDERE; DE OUDERE; DIE MOGELIJK ALLEEN MAAR ::: DE JONGEN WIL BEOORDELEN VANUIT ZIJN STANDPUNT!

Ik zou weleens van jongens willen weten hoe ze nou zelf staan tegenover seksueel kontakt. Ik denk dat niet iedereen staat te trappelen om het broekje uitgetrokken te krijgen.

Als je zoiets rechtstreeks vraagt, krijg je een nee. Als er een aanleiding is, komt er wat meer uit.

Ik heb het volgende ontdekt. Ga een gesprek aan met een jongen van bv. in de puberteit over seksualiteit.

Het gesprek verloppt stroef zo niet onmogelijk. Z’n eigen klaarmaken? Hij heeft er geen weet van.

Geheel anders wordt het als je in een situatie komt dat jij jezelf en de jongen zich geheel uitleden. Je staat dan naakt tegenover elkaar, je hebt letterlijk en figuurlijk niets meer vor elkaar te verbergen.

“Naakt”

PAS DAN KAN ER ECHT SPRAKE ZIJN VAN KONTAKT!

Ik zou wel eens willen weten hoe een jongen staat tegenover een prettig kontakt met een oudere, die interesse en belangstelling voor die jongen in zijn totaliteit heeft!

Enkele malen ben ik in de gelegenheit geweest deze ervaring op te doen.

Door mijn werk als jeugdleider, en later ook door de aard van mijn beroep, kwam ik veel in de gezinnen.

In de gezinnen kom je in aanraking met vele problemen waar je raad in gevraagd word.

Is dit een probleem wat je aanspreekt, dan zal je trachten daarin iets te doen. Alweer mijn inleiding: het bedplassen.

Ik heb daar andragelijk onder geleden. Ben daardoor ook gevoelig als een jongen op oudere leeftijd daar mee te maken heeft. In enkele gevallen heb ik jongens van deze kwaal af kunnen helpen. Dan is er sprake van:

Intiem Contact.

Ik vertelde de jongens ook altijd mijn eigen ervaring – óók in deze kontakten hadden wij NIETS voor elkaar te verbergen.

Ik kan mij vele andere situaties voorstellen waarin je als oudere vriend van de jeugd je kan inleven.

Naast het hierboven genoemde, de jeugdt met een dominerende vader en/of moeder, een kind uit een ongelukkig huvelijk, en vul zo maar een aantal gevallen in.

Als jongen ik steun en liefde gevonden bij een oudere man, die van de jeugd HIELD! Hij heeft een periode van mijn leven kleur gegeven, die ik anders had moeten missen.

Al jaren is men bezig de problemen van de pedofiel te onderzoeken en daaraan mogelijk iets te doen.

Wanneer zal er eens een begin gemaakt worden naar een onderzoek onder de jeugd zelf, die jeugd, die ook nog in 1975 – of misschien juist in 1975 – liefde en geborgendheid zoekt bij de ouders?

Deze liefde behoeft toch niet altijd van seksuele aard te zijn?

Pas als ik de ervaringen die ik als jongen heb ondervonden, DIENSTBAAR kan maken aan de jeugdt van deze tijd, dan durf ik te stellen dat mijn ervaring nog steeds zijn vruchten afwerpt.

MAAR DAN ZAL DOOR EEN GRONDIGE VERANDERING –

-Revolutie-

DE SAMENLEVING MOETEN ERKENNEN DAT OOK DE JEUGD RECHT HEEFT OP SEKSUELE BELEVENIS; ONGEACHT ZIJN LEEFTIJD1 DAN KOMT ER WELLICHT NOG EEN TIJD DAT ER GEEN ONDERZOEKINGEN MEER NODIG ZIJN NAAR DE SEKSUELE ERVARING VAN DE JEUGD:

Recht.

In deze leatste zinnen ligt wat veel nadruk op het seksuele; ik bedoel, zoals IK liefde en steun gevonden heb, heeft de jeugdt tenslotte het op geborgenheid, wat hen nu vaak onthouden wordt.

HOE LANG NOG?

Bron Vermelding

– Deze “autobiografie” is letterlijken onverkort overgenomen uit het boekje: “En mijn vriedje houdt van me!”

Een uitgave van de NVSH – werkgroep Jeugdemancipatie. Dit boejke is in 1977 uitgegeven en bevat 23 levensechte belevenissen uit het “leven gegrepen” – de samenstelling was in handen van Ben Fuss en Gorrit Goslinga.

Er zijn nog enkele eksemplaren voorhanden, dus als U geinteresseerd bent, wees er dan snel bij!

Te bestellen bij: […]